Tjänsterna varierar med bransch

Beräkning

Beräknar hållfasthet och livslängd på mekaniska komponenter och system. Läs mer

CAD/PLM

Implementering, metodutveckling och utbildning i CAD/PLM system. Läs mer

Dokumentation

Smart och strukturerad lagring av processer och information. Läs mer

Elektronik & Mjukvara

Utveckling av inbyggda system ger moderna produkter sin funktion. Läs mer

Ekonomi & Marknad

Controlling, redovisning och inköp. Läs mer

Konstruktion

Utveckling från idé till färdig produkt. Läs mer

Logistik

Logistiklösningar leder och kontrollerar materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och penningflöden. Läs mer

Produktionsteknik

Tjänster och produkter för produktionen. Läs mer

Projektledning

Driver och leder projekt inom flera affärsområden. Läs mer

Verifiering & Validering

Säkerställer kravställarens önskemål & egenskaper hos den färdiga produkten. Läs mer

Systemutveckling & Webb

Design, utveckling och test av avancerade IT-system. Läs mer