Implementering, metodutveckling och utbildning i CAD/PLM system

CAD/PLM är lite av kärnverksamheten på m4 och vi erbjuder både konsulting och håller gärna utbildningar i verktygen CAD/PLM som används både inom konstruktion och beräkning.

Våra konsulter har lång erfarenhet av PLM (Product Lifecycle Management) och behärskar de verktyg som krävs för att hantera hela produktlivscykeln, från utformning genom konstruktion och tillverkning till service och avfallshantering.