Utveckling av inbyggda system ger moderna produkter sin funktion

Ett liv utan produkter baserade på elektronik och mjukvara är svårt att föreställa sig – mobiltelefoner, hemlarm, realtidssystem och ABS-bromsar. Listan kan göras lång.

För att tekniken ska fungerar måste någon designa, utveckla, testa och underhålla idéerna och systemen. Våra konsulter arbetar med utveckling av elektronik och mjukvara i inbyggda/embedded system inom flera olika branscher såsom automotive, telekom, konsumentprodukter, medicinteknik och tillverkningsindustri.