Driver och leder projekt inom flera affärsområden

Att få människor att verka mot ett gemensamt mål är en konst som våra projektledare behärskar, i alla typer av projekt, från enklare uppdrag till projekt som löper över flera år. Våra ingenjörer har erfarenhet från många olika branscher och deras samlade kunskap implementeras i nya uppdrag för att effektivt nå uppsatta mål. Med rätt projektmetodik, ett bra och naturligt ledarskap, är vår ambition att möta kundens krav samt tillgodose alla intressenter.

Löpande utbildning och utveckling är a&o och vår målsättning är att alla projektledare på m4 ska vara certifierade inom PMP, IPMA eller liknande.