Systemutveckling & Webb

Design, utveckling och test av avancerade IT-system

Våra konsulter jobbar med systemutvecklingens samtliga faser och vi är inte inriktade på en specifik teknikstack. Kundens behov och miljö avgör vilken lösning som är bäst lämpad. Vi har specialistkompetens inom HTML5/CSS3/JavaScript, C#/.Net, Java, databaser, Cloud och testautomation. Vi jobbar med frontend-, backend- och fullstackutveckling inom flera olika branscher såsom bank, utbildning, digital skyltning, säkerhet och spel.

Kontakta Erik eller ett m4 kontor nära dig

Erik Lindeberg

Konsultchef

Mobile: +46 (0)70 300 71 33

Mail: erik.lindeberg@m4.nu