FAQ

Svar på de vanligaste frågorna från nya kollegor.

Hur använder jag min projektbuffert?

Du kan till exempel använda den till en tjänste- bil, träningskort, pensionssparande, utbildning, extra semester (utöver den lagstadgade), tillskott till föräldrapenningen och mycket mer.

Hur länge går man i snitt utan uppdrag om jag vill byta uppdrag?

Du kan till exempel använda den till en tjänste- bil, träningskort, pensionssparande, utbildning, extra semester (utöver den lagstadgade), tillskott till föräldrapenningen och mycket mer.

Vem får projektbufferten om jag avslutar min anställning?

Projektbufferten tillhör dig och du får ut den som en slutlön.

Hur fungerar det egentligen på m4, måste jag ansvara för mycket själv?

Nej. Du har visserligen full insyn och kontroll över din lön och projektbuffert men vi sköter administration och löneutbetalning.

Vilka kunder och uppdrag kan jag få via m4?

Vi jobbar direkt mot både kunder och partners (andra konsultföretag) för att ständigt ha tillgång till så många intressanta uppdrag som möjligt. Våra kunder finns i södra- och mellersta Sverige i skiftande branscher. Vi tror att spridning är bra, både geografiskt och verksamhetsmässigt.

Vilka anställningsformer erbjuder ni?

Alla våra anställda är tillsvidareanställda med fast- eller provisionsbaserad lön med en individuell projektbuffert.

Varför ska jag välja att arbeta för m4?

Vi är helt rätt företag för dig som är erfaren, brinner för ditt yrke och som vill arbeta på kon- sultbasis. Vårt erbjudande är starkt och vi kan konkurrera med de bästa på marknaden genom vårt engagemang, kompetens och vår långsik- tighet. Vi erbjuder spännande uppdrag ute hos intressanta kunder. Vårt mål är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen.