Beräkning

Hållfasthet och livslängd på mekaniska komponenter och system

Det är viktigt att tidigt i utvecklingsfasen fastställa hållfasthet och funktion. Om man på samma gång ersätter fysisk provning med prototyptillverkning görs utvecklingsprocessen ännu mer kostnadseffektiv.

Våra konsulter utför beräkningsuppdrag, både inhouse med våra egna FEM-mjukvaror och ute hos kunder i deras system.