Produktionsteknik

Tjänster och produkter för produktionen

Det är i produktionsledet det händer. Våra produktionstekniker och kvalitetsingenjörer omvandlar teori till verklighet oavsett om det handlar om enklare konstruktion av exempelvis prototypfixturer till automatiserade och PLC styrda robotfixturer för högvolymsproduktion.

Under flera år har m4 utvecklat en ny arbetsmetodik för framtagningen av fixturer och erbjuder kostnadseffektiva svetsbearbetnings- och monteringsfixturer av mycket hög kvalitet och precision.

Kontakta Roger eller ett m4 kontor nära dig

Roger Sorsa

Konsultchef

Mobile: +46 (0)70 184 98 29

Mail: roger.sorsa@m4.nu