Verifiering & Validering

Säkerställer kravställarens önskemål & egenskaper hos den färdiga produkten

Med stor erfarenhet av verifiering & validering finns våra konsulter med kunden på ett tidigt stadium i projektet. Den handlar i stora drag om två faser, planläggning och genomförande.