Skapad av konsulter. För konsulter.

Vi skapade m4 för att vi var trötta på hur konsultbranschen såg ut!

Oengagerad ledning och ägare som inte lyssnade på personalen, där kortsiktiga vinster var viktigare än långsiktig utveckling och en vilja att styra och berätta, istället för att lyssna och förstå.

En bild som grundar sig på många års egen erfarenhet av att själva ha arbetat som konsulter på flera konsultbolag i olika produktutvecklingsprojekt hos kunder i hela världen.

I roller som utvecklat våra kunder och oss själva, och som födde tanken att samspelet mellan konsult, kund och konsultföretag gick att vidareutveckla.

En ny typ av konsultföretag där konsulternas utveckling och välmående går hand i hand med omtanken om kunderna.

Vi ser bortom timdebiteringen, kortsiktiga vinster och gör vårt yttersta för att göra verklig skillnad för våra kunder och kollegor.

-Vi vill bli Sveriges odiskutabelt bästa arbetsgivare för handplockade konsulter.