Välkommen till
Stockholm

Kungen, slottet och en massa spännande konsultkunder…

Mälardalen spelar i kraft av sin storlek och sin stora kunskapsstock en avgörande roll för tillväxten i hela landet. Mälardalen har ett starkt näringsliv och är en attraktiv plats för företag och i Stockholm finns flest antal så kallade unicorns per capita efter Silicon Valley.

Näringslivet är diversifierat och består av en mångfald av branscher där drygt 80 procent av Sveriges samtliga näringsgrenar finns representerade. En bred kundkrets skapar trygghet och ger möjlighet till många spännande och roliga uppdrag.

Vårt kontor finns på Norrmalm i Stockholm, strategiskt placerat nära centrum och har många kunder inom bekvämt gångavstånd. m4 Mälardalen är den senaste etableringen i m4-gruppen och har ett ca 15-tal medarbetare.

Visste du att…
Totalt finns cirka 83 000 arbetsställen med drygt 680 000 arbetstillfällen i Stockholm. De flesta företag är små, cirka 45 procent har 1–4 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.

Välkommen att kontakta oss!

Roger Sorsa

Konsultchef

Inom området teknik

Lisa Lahti

Administratör

Carolina Grasselli

Ekonomiassistent