”Mikael är en sann problemlösare
och ser till att det blir gjort”

Utmaningen

Utmaningen är att utveckla och prova fram ett system som gör förarens upplevelse i mörkerkörning så behaglig och bekymmerslöst som möjligt. Där systemets utmaning blir att fungera lika bra oavsett vart du befinner dig i världen. Inte nog med att det är olika typer av miljöer, det också olika bestämmelser som måste följas beroende på land.

Provningen som utförs sker inte i en kontrollerad och reglerad miljö, så Mikael har ansvar för att koordinera provningen så att den efterfrågade datan samlas in och att det görs under rätt förhållanden.

Lösningen

Mikael arbetar med utveckling, provning och verifiering av adaptiva ljussystem – för att säkerställa att du som förare i mörker har så mycket ljus som möjligt på vägen. Säkerhet och bekvämlighet i fokus.

Han testar aktivt fordonen och efter körning analyseras och dokumenteras resultatet. Där granskas resultatet mot de krav som ställs mot systemet, och som sedan dokumenteras i en teknisk rapport.

Utöver testerna och analyserna har Mikael tät kontakt med leverantörer och andra avdelningar för att ge feedback till de problem som uppkommit och funktioner som inte fungerar korrekt. Han är även med och driver förbättringsåtgärder motutvecklingsavdelningen, för att leverera en produkt med hög kvalité.

Resultat

Genom att prova systemet i många olika länder och miljöer, samt att integrera ny och bättre teknik, så säkerställer vi att lagkraven följs.

Resultatet fortsätter att nå nya höjder, med att utveckling och testningen fortsätter. Intrigerar vi ännu bättre teknik, så kommer även detta påverka lösningen för att hitta den ultimata lösningen för adaptiva ljussystem.

Så en förbättrad och välutvecklad produkt blev Mikaels resultat. Dock är inte uppdraget slut, vilket gör att även nya bestämmelser och lagar kommer att påverka produkten i framtiden.  En spännande utveckling att följa!

Kontakta min konsultchef

Amanda Rydin

Regionchef

Mobile: +46 (0)70 199 42 80

Mail: amanda.rydin@m4.nu