”Niklas jobbar snabbt, lyhört och tar täten på ett imponerande sätt”

Utmaningen

Niklas är involverad i ett forskningsprojekt som tar fram metoder för att upptäcka och förhindra intrång i ett fordons datorsystem. I moderna fordon styrs alltifrån hastighet, bromsar och navigationssystem av små inbyggda datorer. Dessa system blir allt mer uppkopplade och ett intrång kan få katastrofala följder.

Som systemutvecklare utvecklar Niklas prototyper av skyddssystem för uppkopplade bilar. Utmaningen består i att identifiera attackvektorer och möjliga lösningar för att förhindra intrång. All data som samlas in av systemets sensorer måste värderas och sorteras för att sedan avgöra vad som är hot och vad som är normalt beteende.

Arbetet består dels i att ta fram ”best practice” för de metoder som används idag dels i att ta fram prototyper och utvärdera nya lösningar.

Lösningen

Teamet består av experter inom skilda områden som AI, IT-säkerhet, nätverk, realtids-OS vilket ger ett gediget kunnande inom gruppen. Med sin breda erfarenhet från telekom, säkerhet och försvars-industrin kan Niklas snabbt tillfoga sig god kännedom om systemets uppbyggnad och möjliga lösningar. Att kunna bryta ner ett komplext problem och skapa struktur är A och O liksom att kommunicera lösningar på ett pedagogiskt sätt för sina kollegor.

Resultatet

Niklas har med sin research analyserat och tagit fram värdefulla metoder för att upptäcka intrång. Projektet har resulterat i en samling bibliotek och verktyg som tillsammans utgör ny kunskap inom området Intrusion Detection Systems. Med en god struktur och genomtänkt design är det lätt att bygga vidare på koden oavsett underliggande plattform och arkitektur. Flera kunder har uttryckt intresse för att implementera IDS-system och resultatet av projektet utgör grunden för att möjliggöra dessa affärer. I en nära framtid kan resultatet av Niklas arbete finnas i miljontals fordon över hela världen.

Kontakta min konsultchef

Henrik Tiinus

Affärsområdesansvarig Elektronik & Mjukvara

Mobile: +46 (0)70 273 62 60

Mail: henrik.tiinus@m4.nu