”Niklas ser verkligen till att vår produkt testas – ordentligt! Tar med sin passion från ratt till ratt”

Utmaningen

Olika märken, olika bilmodeller, i ett snöigt fjäll eller i solens hetta, resulterar i många varierande krav på våra bilar. Utmaningen blir att utveckla en lösning som kan säljas över hela världen, så den passar alla, i alla miljöer.

Niclas ansvarar för finjusteringen av stödsystemet avseende bromsfunktioner i bilen. Stödfunktionerna som testas är bland annat ESC, ABS och Traction control, som finns i princip i alla dagens bilar.

Provningen av fordonet sker i en okontrollerad miljö, där han koordinerar provningen och ser till att den data som behövs samlas in på ett korrekt sätt.

Lösningen

Genom att bryta ner kraven, testa fordonet och analysera kan vi sedan anpassa produkten till bästa möjliga resultat.

Lösningen blir att Niclas definierar och utvecklar verifieringsplaner men även test- och utvärderingsmetoder. Mycket sker med aktiv testkörning av fordonet, där han i efterhand analyserar de data man fått in.

Nästa steg blir att i utvecklingsteamet diskutera och klargöra utvecklingen mot de krav som finns, tillsammans med funktionsägare och leverantörer. En annan viktig del blir att också uppdatera och kommunicera med projektledningen om funktionsstatus. Detta för att kunna utveckla en väl integrerad produkt till slutkunden.

Resultatet

Resultatet som uppdraget resulterade i är att ett flertal modeller nu finns för konsumenter att köpa. I dagsläget finns ett välutvecklat stödsystem, som ger föraren av fordonet en trygghet att köra men också ger en säkrare trafik ute på våra vägar.

Utvecklingen av systemet fortsätter, och med ännu mer testning av produkten och med bättre teknik att utveckla med, kommer vi se ett ännu mer välutvecklat system. I kombination med att omvärlden kommer med nya bestämmelser och lagar får mjukvaran en städning förbättring, från en redan välfungerande produkt.

Kontakta min konsultchef

Amanda Rydin

Regionchef

Mobile: +46 (0)70 199 42 80

Mail: amanda.rydin@m4.nu