Peter är en frisk fläkt som
alltid tillför energi i gruppen”

Utmaningen

Vår unga och nytänkande fordonskund bestämde sig för att satsa på att starta upp en helt ny avdelningen inom ”Percieved Quality” och behövde därför hitta erfarna och innovativa konsulter inom området.

Uppdraget blev ganska omfattande och innefattade både att först göra studier inom geometri och visuella upplevelser i 2d, till att införa de senaste mjukvarorna och arbetssätten och göra studierna i VR i samma process.

Den verkliga utmaningen visade sig ligga i att använda verktygen på rätt sätt och med rätt förutsättningar. Från början så trodde man inte att man kunde använda VR till att på allvar konkurrera med och succesivt ersätta fysiska byggnationer.

Kvaliteten var för dålig och arbetssätten för outvecklade, vilket ledde till en misstro mot att det var möjligt att basera viktiga beslut på underlag från VR.

Lösningen

Genom att visa på att de vardagliga problemen från dagens arbetssätt, kunde lösas effektivare och med högre kvalitet genom att använda VR, så skapades en positiv grund för nya arbetssätt baserade på VR.

Lösningen blev att åstadkomma en tillräcklig hög kvalitet på det grafiska gränssnittet och skapa ett snabbt och agilt arbetssätt som stödjer de nya process och arbetsmetoderna. På det sättet kunde VR som verktyg gå ”från cool till tool”, utan stora investeringar i ny hårdvara eller utbildningar.

Själva arbetet kring tekniken och vårt arbete med det nya arbetssättet hade lika stort värde för att komma till de resultatet vi fick.

Resultatet

Resultatet av uppdraget blev att alla valen i utvecklingsprocessen görs tidigare, med ett bättre underlag och till en mycket lägre kostnad. Vi kan också i ett tidigare skedde förutspå de brister som kan komma i produktutvecklingen, vilket även där ger alla inblandade bättre förutsättningar till att få fram en komplett och felfri produkt.

Att visuellt kunna uppleva din produkt innan den finns fysiskt spara självklart både tid och pengar, men den största vinsten är kanske känslan att ”alla kan vara med” och ge sin feedback oavsett var man befinner sig i världen.

Kontakta mig

Peter Dahlqvist

Visualiserings artist & Konstruktör

Mail: peter.dahlqvist@m4.nu