Beräkning

Hållfasthet och livslängd på mekaniska komponenter och system Det är viktigt att tidigt i utvecklingsfasen fastställa hållfasthet och funktion. Om man på samma gång ersätter fysisk provning med prototyptillverkning görs utvecklingsprocessen ännu mer kostnadseffektiv. Våra konsulter utför beräkningsuppdrag, både inhouse med våra egna FEM-mjukvaror och ute hos kunder i deras system.

CAD/PLM

Implementering, metodutveckling och utbildning i CAD/PLM system CAD/PLM är lite av kärnverksamheten på m4 och vi erbjuder både konsulting och håller gärna utbildningar i verktygen CAD/PLM som används både inom konstruktion och beräkning. Våra konsulter har lång erfarenhet av PLM (Product Lifecycle Management) och behärskar de verktyg som krävs för att hantera hela produktlivscykeln, från utformning…

Dokumentation

Smart och strukturerad lagring av processer och information Det är ett krav att lagra information. Våra konsulter har smarta tillvägagångssätt för att lösa lagring av processer och information. En förutsättning för att vara framgångsrik idag. Våra konsulter hjälper kunden att ta fram alla typer av dokumentation, från enklare processbeskrivningar, ”Best-Practise”-dokument och produktinformation/manualer till avancerade system…

Elektronik & Mjukvara

Utveckling av inbyggda system ger moderna produkter sin funktion Ett liv utan produkter baserade på elektronik och mjukvara är svårt att föreställa sig – mobiltelefoner, hemlarm, realtidssystem och ABS-bromsar. Listan kan göras lång. För att tekniken ska fungerar måste någon designa, utveckla, testa och underhålla idéerna och systemen. Våra konsulter arbetar med utveckling av elektronik…

Ekonomi & Marknad

Ekonomi utgör en viktig del av en verksamhets framgång. Ansvarsområden kan vara analyser utifrån ekonomiska resultat, budgetering eller redovisning. Eller kanske renodlad affärsutveckling – allt för att påverka resultatet. Våra controllers, inköpare och redovisningsekonomer arbetar med kunder inom många branscher såsom fordonssystem, försvarsindustrin, telekom, medicinteknik, industri.

Konstruktion

Utveckling från idé till färdig produkt m4 ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling och garanterar hög kompetens inom de flesta stora CAD- och PDM/PLM-systemen. Våra konsulter arbetar effektivt med utvecklingsprojektets alla faser från förstudier och idégenerering, till återkoppling och kostnadsoptimering av produkter i produktionen.Leveransen kan exempelvis bestå av CAD-underlag eller fysiska prototyper.

Logistik

Logistiklösningar, materialhantering och lager Inom området Logistik hjälper m4 konsulter våra kunder att förbättra och effektivisera logistikflöden av material, tjänster och information, oberoende i vilket skede deras projekt befinner sig i. Det kan vara roller inom ex materialstyrning, prognoser, materialhantering, flöden, lager och layouter. M4s logistikområde sträcker sig över flertalet kunder inom tillverkningsindustrin med fokus på fordonstillverkarna…

Produktionsteknik

Tjänster och produkter för produktionen Det är i produktionsledet det händer. Våra produktionstekniker och kvalitetsingenjörer omvandlar teori till verklighet oavsett om det handlar om enklare konstruktion av exempelvis prototypfixturer till automatiserade och PLC styrda robotfixturer för högvolymsproduktion. Under flera år har m4 utvecklat en ny arbetsmetodik för framtagningen av fixturer och erbjuder kostnadseffektiva svetsbearbetnings- och monteringsfixturer…

Projektledning

Driver och leder projekt inom flera affärsområden Att få människor att verka mot ett gemensamt mål är en konst som våra projektledare behärskar, i alla typer av projekt, från enklare uppdrag till projekt som löper över flera år. Våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher och deras samlade kunskap implementeras i nya uppdrag för…

Verifiering & Validering

Säkerställer kravställarens önskemål & egenskaper hos den färdiga produkten Med stor erfarenhet av verifiering & validering finns våra konsulter med kunden på ett tidigt stadium i projektet. Den handlar i stora drag om två faser, planläggning och genomförande.