Konstruktion

Utmaningen Kraven för att tillverka livsmedel är tuffa och blir tuffare för varje år. Livsmedelsproducenterna sätter i sin tur lika skarpa krav på sina leverantörer. Utmaningen som konstruktör är att hålla koll på alla krav men också att väga olika krav mot varandra och göra kompromisser. Maskinerna vi designar ska inte bara uppfylla uppsatta process-parametrar…

Systemutveckling

Utmaningen Niklas är involverad i ett forskningsprojekt som tar fram metoder för att upptäcka och förhindra intrång i ett fordons datorsystem. I moderna fordon styrs alltifrån hastighet, bromsar och navigationssystem av små inbyggda datorer. Dessa system blir allt mer uppkopplade och ett intrång kan få katastrofala följder. Som systemutvecklare utvecklar Niklas prototyper av skyddssystem för…

Inbyggda system

Utmaningen Uppdraget är att hjälpa till att utveckla ett system för “Driver Monitoring” i självkörande personbilar. I dagsläge kör vi systemet på olika plattformar som tex. Linux, Windows, ARM Linux. Vad målsystem är beror på slutkund och kan varierar. I slutändan kommer det att troligen att sitta som en del av ett större system i…

Testning

Utmaningen Olika märken, olika bilmodeller, i ett snöigt fjäll eller i solens hetta, resulterar i många varierande krav på våra bilar. Utmaningen blir att utveckla en lösning som kan säljas över hela världen, så den passar alla, i alla miljöer. Niclas ansvarar för finjusteringen av stödsystemet avseende bromsfunktioner i bilen. Stödfunktionerna som testas är bland…

Verifiering

Utmaningen Utmaningen är att utveckla och prova fram ett system som gör förarens upplevelse i mörkerkörning så behaglig och bekymmerslöst som möjligt. Där systemets utmaning blir att fungera lika bra oavsett vart du befinner dig i världen. Inte nog med att det är olika typer av miljöer, det också olika bestämmelser som måste följas beroende…

Virtual Reality

Utmaningen Vår unga och nytänkande fordonskund bestämde sig för att satsa på att starta upp en helt ny avdelningen inom ”Percieved Quality” och behövde därför hitta erfarna och innovativa konsulter inom området. Uppdraget blev ganska omfattande och innefattade både att först göra studier inom geometri och visuella upplevelser i 2d, till att införa de senaste…

Projektledning

Utmaningen Som pionjär inom den autonoma världen utvecklar Pierre ett testkoncept anpassat för autonoma fordon. Systemet ska spegla den aktiva säkerheten som dagens fordon innehar men med ökad produktivitet. Utmaningen för honom är att samla ihop all data som i dagsläget spelas in och bryta ned den tillsammans med programutvecklare för att sedan skräddarsy en…